ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อกำจัขยะส่งกลิ่นเหม็นสร้าความเดือดร้อน ม.4 ต.นครปฐม

2021-11-01 - เวลา 12:16:21
บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นทั้งวัน โดยไม่มีการจัดการแก้ไข บ่อขยะอยู่ในใจกลางชุมชน
สอบถาม