ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

สะพานชำรุด และถนนลูกรัง

2022-04-13 - เวลา 20:45:59
หมู่8 นิลเพชร บางเลน นครปฐม สะพานชำรุดข้ามไม่ได้เป็นปีๆๆ ไม่มีใครมาซ่อม ถนนลูกรัง ไม่เคยมีการพัฒนาเป็น10ปี ฝุ่นเยอะไปหมด
ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2022-04-23 - เวลา 20:27:41
อยู่ระหว่างตรวจสอบ แล้วจะแจ้งผลให้ทราบครับ
สอบถาม