กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ.

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ