กิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยมี นางสาวฐิติพรรณ ธีรภาพสกุลวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ นิกันติ กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน การจัดโครงการ “อร่อยเด็ด 7 อำเภอ” พร้อมด้วย นายไชยยศ สะสมทรัพย์ ผู้บริหารนิกันติ กอล์ฟ คลับ ,นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นางสาววริสรา สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนิกันติ กอล์ฟ คลับ และผู้แทนจาก ททท.สำนักงานราชบุรี ร่วมแถลงการจัดโครงการ “อร่อยเด็ด 7 อำเภอ” ซึ่งเป็นโครงการที่ อบจ.นครปฐม จัดทำร่วมกับ นิกันติกอล์ฟคลับ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวนครปฐม ที่มีความสามารถด้านการทำอาหาร สมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสุดยอดเมนูอร่อยเด็ดประจำจังหวัดนครปฐม และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการทำอาหาร และยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรของแต่ละอำเภอให้แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566 และจะเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาสุดยอดเมนูเด็ดในแต่ละอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2566 จากนั้นผู้ชนะในแต่ละอำเภอจะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ที่นิกันติ กอล์ฟ คลับ นอกเหนือจากนี้ เมนูอาหารที่ได้รับรางวัลในแต่อำเภอ รวม 28 เมนู จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ เพื่อการนำไปพัฒนา ต่อยอดและผลักดันเมนูเหล่านี้สู่ครัวโลก สำหรับประชาชนชาวนครปฐมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของนิกันติ กอล์ฟ คลับ www.nikantigolfclub.com โทร 034-965666
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพระกระแสทรงขอบใจ เนื่องด้วย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายค่าใช้จ่ายค่าภัตตาหารสำหรับถวายแด่พระสงฆ์ ในโครงการบวชเรียนพระธรรมฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ข้าราชการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 99 ราย ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รวมเป็นเงิน 222,750 บาท
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนฯ และในโอกาสนี้ได้มอบงบประมาณ (ส่วนตัว) เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย
ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เป็นงบประมาณจำนวน 492,500 บาท โดยในวันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นายอำเภอสามพราน ผอ.รพ.สามพราน หน่วยงานและผู้แทน อปท. ในเขตพื้นที่ อ.สามพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชมรม ทั้ง 19 ชมรม หลังจากนั้น พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมโครงการด้วย โครงการในครั้งนี้โดย จัดตั้งแต่วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 รวมจำนวน 2 วัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการฟื้นฟูวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพชนให้กลับมามีคุณค่า และสืบสานไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 99 รูป 15 วัน (19 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566) ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย คุณสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก.อบจ.นครปฐม เป็นผู้รับจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ทุกวัน ตั้งแต่วันเริ่มโครงการ
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
สอบถาม