กิจกรรม
อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม  ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14
สอบถาม