กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และนายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยในวันนี้ คณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และเดชานุภาพแห่งพระกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมา ส่งผลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธ หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17
สอบถาม